Colors. Leaves. Laugh.

Dětský smích se rozléhal na louce obklopenou barevnou bránou stromů. Zámek shlížející z kopce odděleným od louky řekou, vyvolával představy zapadající do obrazu 18. století, kdy se po louce procházely ženy se slunečníky v nabíraných šatech a písně ptáků přerušovalo řinčení mečů.
Most křižující řeku byl jako bránou do království obehnaného hradbami ze zlatých listů …

Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh.  Colors. Leaves. Laugh. Colors. Leaves. Laugh.

Michaela Gřešková
Latest posts by Michaela Gřešková (see all)

Flattr this!

Michaela Gřešková

spisovatelka - blogerka