I love swimming, because I can forget about everything for little while

spisovatelka - blogerka
Michaela Gřešková
Latest posts by Michaela Gřešková (see all)

Voda pro mě už jako pro malou byla téměř jako druhým domovem. Nikdy jsem neměla strach, že se utopím. Nikdy jsem neměla hrůzu z nedostatku dechu při pozorování barevných rybiček či různotvarých korálů. Vždy jsem patřila k těm, kteří se s nadčením vrhaly do vln, které děsily svou silou i…

Continue reading

Because writing is little bit like traveling. I can be wherever I want and I can do whatever I want.

spisovatelka - blogerka
Michaela Gřešková
Latest posts by Michaela Gřešková (see all)

Psaní je jako jiný svět.  Jiný vesmír. Místo, které neexistuje a proto je tak kouzelné. Když píšu, můžu být kdekoli, kdokoli, s kýmkoli, s pocity, které chci cítit nebo naopak, kterých se chci zbavit. Někteří lidé to nechápou. Nechápou, že ta holka, kterou znají, je ta, co lepí písmena do slov,…

Continue reading